NERW PW | Kurs języka angielskiego dla NA: prowadzenie dydaktyki w języku obcym (zima 2021)

NERW PW | Kurs języka angielskiego dla NA: prowadzenie dydaktyki w języku obcym (zima 2021)

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich wybranych wydziałów PW* do udziału w bezpłatnym semestralnym kursie języka angielskiego w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym 60 h, który odbędzie się w semestrze zimowym 2021 r. Rekrutacja do grupy nr 4 została przedłużona do wtorku 12.10.2021 r. (do końca dnia).

Kurs jest realizowany w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Planowany termin rozpoczęcia kursu to druga połowa października br. 

Warunki udziału w kursie:

  • posiadanie biegłości językowej na poziomie min. B2 + (weryfikacja nastąpi za pomocą testu diagnostycznego przed przystąpieniem do kursu),
  • przekazanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w projekcie,
  • możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami I lub II stopnia prowadzonych w języku angielskim w semestrze letnim 2022 lub semestrze zimowym 2022, 
  • brak wcześniejszego udziału w kursie języka angielskiego w ramach zad. 44 Projektu NERW PW.

Sposób realizacji kursu: 

a) kurs stacjonarny (trzy grupy) będzie realizowany w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie. W zależności od sytuacji pandemicznej i obowiązujących wytycznych w zakresie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej, tryb stacjonarny może zostać zmieniony na tryb zdalny, 

b) kurs zdalny (jedna grupa) będzie realizowany przez aplikację MS Teams w formie spotkań w czasie rzeczywistym.

Długość kursu: jeden semestr (60 godzin lekcyjnych)

Wszystkie godziny kursu muszą być zrealizowane, dlatego zajęcia z początku semestru zimowego podlegają odpracowaniu w innych terminach. Forma odrabiania zajęć zostanie ustalona przez lektora i grupę.

Terminy spotkań:   niżej wskazane terminy spotkań w semestrze zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i dodatkowo ustalone terminy spotkań w celu odrobienia brakujących spotkań z początku semestru 

Semestralny kurs języka angielskiego w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (60 godz. lek.) [OPIS KURSU] w terminach:

- grupa nr 1: poniedziałki i czwartki w godz. 12:15-13:45 - kurs stacjonarny,

- grupa nr 2: wtorki i czwartki w godz. 12:15-13:45 - kurs stacjonarny,

- grupa nr 3: wtorki w godz. 16:00-17:30 i czwartki w godz. 14:15-15:45 - kurs stacjonarny,

- grupa nr 4: wtorki i czwartki w godz. 18:30-20:00 - kurs zdalny [PRZEDŁUŻONO REKRUTACJĘ DO 12.10.2021 R.].

W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito". 

Rekrutacja trwa do 8.10.2021 r. do godz. 12:00. Rekrutację do grupy nr 4 przedłużono do wtorku 12.10.2021 r. (do końca dnia).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Kursy z języka angielskiego dedykowane są pracownikom wydziałów, które nie uczestniczyły w poprzednim projekcie „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się rozpocząć najpóźniej w październiku 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Zadania, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Informacji na temat rekrutacji udziela Pani Joanna Rak.

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW
e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl
tel.: 22 234 14 71