Kurs IELTS Academic - przedłużona rekrutacja

Kurs IELTS Academic - przedłużona rekrutacja

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na kolejną edycję kursów certyfikowanych z języka angielskiego, prowadzonych w ramach zadania 32 projektu NERW PW.

Rekrutacja na kurs przygotowujący do egzaminu IELTS została przedłużona do 21 lutego, do godz. 12.00

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia
  • mają egzamin na poziomie B2 z języka angielskiego zaliczony na ocenę bardzo dobrą  lub dobrą oraz
  • co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego (60h lektoratów tematycznych), zaliczone na ocenę bardzo dobrą.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw-pw/nerw-studenci/kursy-cae-ielts-academic/