Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca

Projekt wspierający rozwój Politechniki Warszawskiej

  • nowe kierunki studiów i specjalności oraz modyfikacja już istniejących
  • liczne szkolenia, kursy i warsztaty
  • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
  • podniesienie jakości kształcenia
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych

Kiedy?

od 1.02.2018 do 31.01.2022

Dla kogo?

studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej

loga