Koniec projektu

Zakończono realizację projektu NERW 2 PW

Z końcem 2023 roku zakończono realizację projektu NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca. W okresie realizacji projektu, czyli w okresie 1.03.2019 r. – 31.12.2023 r., ze wsparcia w projekcie skorzystało 2767 osób (z planowanych 2053), w tym 331 pracowników i 2251 studentów, 187 doktorantów.