Kontakt

Koordynator Projektu NERW 2 PW:

Centrum Projektów Rozwojowych (od 1.05.2023 r.)

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (do 30.04.2023 r.)

e-mail:

Projekt NERW PW: nerw@pw.edu.pl

Projekt NERW 2 PW: nerw2@pw.edu.pl

Joanna Niespodziana

Kierownik Projektu NERW 2 PW

  • 22 234 14 71

Monika Mrówczyńska

specjalista ds. projektów edukacyjnych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW - monitorowanie uczestników, wskaźniki

  • 22 234 14 23

Marlena Linek

referent ds. finansowych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW - listy płac, baza personelu

  • 22 234 71 65

Klaudia Retko

referent ds. finansowych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW – rozliczenie finansowe

  • 22 234 71 65

Wioletta Gustaw-Baranowska

główny specjalista ds. finansowych, pełnomocnik Kwestora
  • 22 234 59 89