NERW 2 PW | Jesienny nabór zespołów do udziału w procesie coachingowym

NERW 2 PW | Jesienny nabór zespołów do udziału w procesie coachingowym

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej będących liderami/kierownikami zespołów, do udziału w rekrutacji, w wyniku której wybrany zespół otrzyma możliwość udziału w procesie coachingowym (zespołowym dla członków wybranego zespołu i indywidualnym dla lidera/kierownika zespołu).

Celem procesu coachingowego jest podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, a także podniesienie efektywności działań zarządczych lidera/kierownika i tym samym podniesienie jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje na temat procesu dostępne są na stronie zadania 25.

Termin przesyłania zgłoszeń: 28.10.2022 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby wziąć udział w rekrutacji lider/kierownik danego zespołu powinien:

1) zapoznać się z warunkami uczestnictwa w projekcie i zasadami rekrutacji, które zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie rekrutacji do procesu coachingowego”,

2) wypełnić formularz on-line dostępny na stronie: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/815941?lang=pl

3) przesłać w wersji elektronicznej na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl (w tytule e-maila wpisując: "NERW 2 | Jesienny nabór - coaching 2022") w terminie wskazanym w ogłoszeniu:

  • uzasadnienie powodów ubiegania się o udział w procesie coachingowym z uwzględnieniem informacji wyszczególnionych w § 4 ust. 2 Regulaminu rekrutacji (max. jedna strona A4),
  • listę członków zespołu, którzy wyrazili zgodę na udział we wsparciu (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji).

UWAGA: Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w procesie jest przekazanie przez wszystkich uczestników procesu (lidera/kierownika oraz zgłoszonych przez niego członków zespołu) Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (wzór zakresu danych do przekazania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji). Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu udziału we wsparciu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do procesu coachingowego

Zał. 2 - Lista uczestników procesu coachingowego

Wsparcie realizowane jest w ramach zadania nr 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią” projektu „NERW2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Monika Mrówczyńska

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 23