NERW 2 PW | Konkurs na udzielenie finansowania studiów podyplomowych

NERW 2 PW | Konkurs na udzielenie finansowania studiów podyplomowych

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza do udziału w konkursie na udzielenie finansowania studiów podyplomowych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w ramach zadania nr 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią”.

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz informacja o jego etapach dostępne są w „Regulaminie udzielania finansowania na studia podyplomowe” .

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 5.09 (w godzinach 09:00-16:00):

1. prawidłowo wypełniony „Wniosek o przyznanie finansowania na studia podyplomowe w ramach zadania 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią” projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” ” wraz z załącznikami,

2. list motywacyjny uzasadniający powody ubiegania się o przyznanie finansowania studiów oraz opisujący potencjalne zaangażowanie kandydata w realizację procesów rozwojowych lub zarządczych PW w perspektywie najbliższych 5 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się PW (maksymalnie jedna strona formatu A4),

3. opinię bezpośredniego przełożonego.

Termin składania wniosków: do 14 września 2020 r. 

Niezłożenie lub nieprzesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów w terminie może skutkować odrzuceniem wniosku.

W przypadku braku możliwości złożenia/przesłania dokumentów w wersji papierowej w wyznaczonym terminie, dopuszczamy możliwość przesłania skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres DWE CZIiTT dwe.cziitt@pw.edu.pl. W tym przypadku, dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć tak szybko, jak to będzie możliwe.

Dokumenty do pobrania tutaj:

REGULAMIN

Zał. 1 - Wniosek

Zał. 2 - Wzór opinii bezpośredniego przełożonego

Konkurs dotyczy studiów rozpoczynających się zarówno w semestrze zimowym 2020/2021, jak i w semestrze letnim 2021.

Każda z osób, która zostanie wyłoniona w konkursie, otrzyma finansowanie opłaty za studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) ze środków projektu, jedyny koszt ponoszony samodzielnie przez pracownika to opłata rekrutacyjna na studia.

W ciągu najbliższych trzech lat akademickich, finansowanie studiów podyplomowych otrzyma średnio 7 osób w każdym roku.