NERW PW | Rekrutacja na szkolenie MSP Foundation

NERW PW | Rekrutacja MSP Foundation

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu Metodyka zarządzania programami MSP Foundation z egzaminem, mającym na celu podniesienie kompetencji zarządczych. Rekrutacja trwa do 18.06.2021 r. do godz. 12:00.

Celem szkolenia Metodyka zarządzania programami MSP Foundation z egzaminem jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w różnych rolach w programie zarządzanym zgodnie z metodyką MSP.

Termin szkolenia: 

Szkolenie w trybie online* (z wykorzystaniem platformy Zoom) w dniach 07-09 lipca 2021 r. w godz. 08:30-16:30,

Egzamin w trybie stacjonarnym w dniu 12 lipca 2021 r.**

* ewentualna zmiana sposobu realizacji szkolenia z trybu online na stacjonarny nastąpi w przypadku, gdy istniejąca sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające z niej obostrzenia umożliwią realizowanie zajęć stacjonarnych. W takim przypadku zajęcia stacjonarne odbędą się w budynku CZIiTT PW w tym samym terminie i godzinach, w którym planowane jest szkolenie w trybie online.

** w przypadku realizacji szkolenia w trybie online. Jeśli szkolenie będzie realizowane stacjonarnie, egzamin odbędzie się w trzecim dniu szkoleniowym, tj. 09.07.2021 r. po zakończeniu zajęć. Egzamin zostanie przeprowadzony w budynku CZIiTT PW przy ul. Rektorskiej 4. 

Opis szkolenia dostępny jest -> tutaj.

Rekrutacja trwa do 18 czerwca 2021 r. do godziny 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny -> tutaj.

W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do wypełnienia i złożenia przed jego rozpoczęciem do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór dostępny jest tutaj. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

Dodatkowo przed rozpoczęciem egzaminu (lub szkolenia jeśli będzie ono realizowane w trybie stacjonarnym), jego uczestnik będzie zobowiązany do przekazania podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW - wzór dostępny tutaj.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania 48 "Kompetentny Lider" projektu "NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 23