NERW PW | Rekrutacja na szkolenia AgilePM Foundation oraz Change Management Foundation

NERW PW | Rekrutacja na szkolenia AgilePM Foundation oraz Change Management Foundation

Dział Wsparcia Edukacji ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ostatniej edycji bezpłatnych szkoleń dla pracowników Politechniki Warszawskiej mających na celu podniesienie kompetencji zarządczych. Rekrutacja trwa do 24.08.2022 r. do godz. 12:00.

Nabór uczestników szkoleń zarządczych realizowany jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jakich szkoleniach można wziąć udział?

Zapraszamy do udziału w poniższych szkoleniach realizowanych w trybie stacjonarnym*:

  • Zarządzanie zmianą Change Management Foundation z egzaminem
  1. szkolenie: 14-16 września 2022 r., w godz. 8:30-16:30
  2. egzamin: w trybie stacjonarnym, w ostatnim dniu szkoleniowym po zakończeniu zajęć.

Opis szkolenia Change Management Foundation dostępny jest -> tutaj

  • Zarządzanie projektami AgilePM Foundation z egzaminem - UWAGA: szkolenie dedykowane
  1. szkolenie: 15-16 września 2022 r., w godz. 8:30-16:30
  2. egzamin: w trybie stacjonarnym, w ostatnim dniu szkoleniowym po zakończeniu zajęć.

Opis szkolenia AgilePM Foundation dostępny jest -> tutaj

* Zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4. Ewentualna zmiana sposobu realizacji szkoleń z trybu stacjonarnego na zdalny nastąpi w przypadku, gdy istniejąca sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające z niej obostrzenia uniemożliwią realizowanie zajęć stacjonarnych. W takim przypadku zajęcia zdalne odbędą się w tym samym terminie i godzinach, w którym planowane jest szkolenie w trybie stacjonarnym.

Co oznacza szkolenie dedykowane?

Ukończenie akredytowanego szkolenia i uzyskanie uznanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zarządzania projektami AgilePM Foundation może znacząco ułatwić aplikowanie o środki krajowe i międzynarodowe na projekty badawcze, naukowe czy dydaktyczne. Daje bowiem możliwość pełniejszego spełnienia kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych w odniesieniu do wymogów związanych z potencjałem i doświadczeniem wnioskodawcy (np. w zakresie kwalifikacji posiadanych przez kadrę zarządzającą projektem czy stosowanych metodyk zarządzania nim). Dlatego też w aktualnej edycji do udziału w szkoleniu dedykowanym zapraszamy w szczególności osoby aktywnie uczestniczące w pozyskiwaniu z zewnętrznych źródeł środków finansowych na badania, pełniące aktualnie rolę kierowników lub koordynatorów projektów/grantów, jak również osoby, które chciałyby tę rolę pełnić w najbliższej przyszłości. 

W uzasadnieniu zawartym w Formularzu rekrutacyjnym wymagane jest wpisanie tytułu i numeru realizowanego projektu/ów, a w przypadku osób dopiero ubiegających się o finansowanie - deklaracja w ramach jakiego konkursu i kiedy planowane jest wystąpienie z nowym projektem. Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji przekazanych informacji i złożonych deklaracji w porozumieniu z Centrum Obsługi Projektów PW.

W przypadku niezapełnienia wszystkich miejsc przez wskazane powyżej grupy docelowe, rekrutacja na pozostałe miejsca odbywać się będzie zgodnie z zapisami par. 3 Regulaminu rekrutacji.

W jaki sposób zgłosić chęć udziału w szkoleniach?

Rekrutacja na szkolenia trwa do 24 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz rekrutacyjny dostępny -> tutaj. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otworzenie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór zakresu danych do przekazania dostępny jest tutaj. Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23