NERW PW | Rekrutacja na szkolenia Prince2 Agile Practitioner oraz AgilePM Foundation & Practitioner

NERW PW | Rekrutacja na szkolenia certyfikowane

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników Politechniki Warszawskiej, mających na celu podniesienie kompetencji zarządczych. Szkolenia realizowane będą w trybie zdalnym. Rekrutacja trwa do 19.02.2021 r. do godz. 12:00.

Rozpoczął się nabór uczestników certyfikowanych szkoleń dla kadr kierowniczych i administracyjnych Politechniki Warszawskiej z zakresu:

  • Metodyki zarządzania projektami Prince2 Agile Practitioner wraz z egzaminem
  1. Szkolenie w dniach 01-02 marca 2021 r., w godz. 8:30 - 16:30
  2. Egzamin w dniu 03 marca 2021 r., godz. 10:00

Opis szkolenia Prince2 Agile Practitioner dostępny jest -> tutaj.

UWAGA: warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w szkoleniu Prince2 Agile Practitioner jest posiadanie przynajmniej jednego z następujących certyfikatów: Prince2 Agile Foundation, Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, IPMA level D (lub wyższy), PMP, CAPM. 

  • Metodyki zarządzania projektami AgilePM Foundation & Practitioner wraz z egzaminami
  1. Szkolenie w dniach 29-30 marca 2021 r. oraz 12-13 kwietnia 2021 r., w godz. 8:30 - 16:30
  2. Egzaminy w dniach 31 marca 2021 r., godz. 10:00 (po części Foundation) oraz 14 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 (po części Practitioner)

Opis szkolenia AgilePM Foundation & Practitioner dostępny jest -> tutaj.

UWAGA: brak możliwości udziału w szkoleniu AgilePM Foundation & Practitioner tylko na poziomie Foundation lub tylko na poziomie Practitioner. Zapis na szkolenie jest równoznaczne z udziałem danego uczestnika w obu poziomach szkolenia i egzaminu (tj. Foundation i Practitioner).

Szkolenia, łączące różnorodne metody kształcenia, odbędą się w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

Egzaminy odbędą się w formie stacjonarnej* w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4.

* z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: dystans społeczny, limit osób w sali egzaminacyjnej (małe grupy egzaminacyjne), obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkoleń online:

  • stabilne łącze internetowe
  • komputer spełniający wymagania opisane tutaj

Rekrutacja trwa do dnia 19 lutego 2021 r., do godz. 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz rekrutacyjny dostępny -> tutaj. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przeprowadzenia spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia w Dziale Wsparcia Edukacji CZIiTT PW:

  • przed rozpoczęciem szkolenia: Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór dostępny tutaj,
  • przed egzaminem: Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW -> wzór dostępny tutaj

Niedostarczenie Oświadczenia uczestnika projektu oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej. Niedostarczenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW skutkować będzie brakiem możliwości wejścia do sali egzaminacyjnej.

Szkolenia realizowane są w ramach zadania 48 "Kompetentny lider" projektu "NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23