[ODWOŁANE] Szkolenie nt. komercjalizacji badań naukowych na uczelni w ośrodkach badawczych w odniesieniu do Ustawy 2.0

[ODWOŁANE] Szkolenie nt. komercjalizacji badań naukowych na uczelni w ośrodkach badawczych w odniesieniu do Ustawy 2.0

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora nr 16/2020 z dnia 11/03/2020  szkolenie zostaje odwołane.

Szkolenie odbędzie się  w dwóch terminach: 2 kwietnia oraz 3 kwietnia  2020 r., w godzinach  8:30-15:30, w sali 5.02 w Gmachu CZIiTT, przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie.

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.

Więcej informacji o szkoleniu i sposobie rekrutacji na stronie:
https://www.szkolenia.pw.edu.pl/Aktualnosci/Komercjalizacja-badan-naukowych-na-uczelni-w-osrodkach-badawczych-w-odniesieniu-do-Ustawy-2.0-NERW-PW

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” w projekcie  „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane jest do kadry zarządczej Politechniki Warszawskiej.