Otwieramy nabór do programu ME310 Sugar!

Otwieramy nabór do programu ME310 Sugar!

Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o ME310, to w jednym zdaniu jest to prestiżowy program, w ramach którego studenci z całego świata w międzynarodowych zespołach pracują nad wytworzeniem przełomowej innowacji adresującej wyzwanie partnerów biznesowych.

TAK, jeżeli chciałbyś przez 10 miesięcy w międzynarodowej grupie studentów realizować najbardziej niesamowity projekt dla dużego przedsiębiorstwa.

TAK, jeżeli chciałbyś nauczysz się dostrzegać prawdziwe potrzeby rzeczywistych użytkowników i zamieniać je na przełomowe produkty lub usługi.

TAK, jeżeli chciałbyś poznać środowisko innowatorów, mentorów, inspirujących ludzi i dostrzegasz ogromną wartość w networkingu (szczególnie podczas naszych globalnych wydarzeń – SUGAR Global Kick Off oraz SUGAR Global EXPO)

TAK, jeżeli chciałbyś gruntownie rozwinąć swoje umiejętności w obszarach, których najprawdopodobniej nie rozwiniesz w trakcie studiów, m.in. w szybkim prototypowaniu, kreatywności, myśleniu dywergentnym, komunikacji z biznesem i sztuce argumentowania, ukierunkowaniu działań na użytkownika, współpracy w zróżnicowanym i wielokulturowym zespole, rzeczywistym zarządzaniu projektem, a przede wszystkim w samodzielnym myśleniu ;-).

Możemy zagwarantować: udział w globalnych wydarzeniach – Global Kick Off oraz Global EXPO, wyjazdy do zagranicznego partnera akademickiego (w zależności od atulanej sytuacji epidemiologicznej), kontakt z nietuzinkowymi ludźmi, współpracę z dużą firmą lub instytucją, wiele wrażeń, ale też ciężką codzienną pracę. Obiecujemy, że udział w programie SUGAR ME310 wpłynie nieodwracalnie na całe Twoje życie, choć nie wiemy jak i w kierunku jakich profesji Ciebie powiedzie.

UWAGA! W bieżącej edycji planujemy dodatkowo uruchomienie specjalnej edycji we współpracy z CERN i dotyczącej zastosowań technologii wytworzonych w CERNie do projektowanie przyszłości.

Projekty zrealizowane w poprzednim roku, uzyskane wyniki, ciekawe wystąpienia możecie znaleźć na stronie SUGAR Expo Cloud 2020 https://www.sugar-cloud.org/ - zachęcamy do jej odwiedzeni! A oto w jaki sposób zakończył się rok 2019: https://www.youtube.com/watch?v=Q9K5w2A4Ny4

Jeżeli jesteś już od dawna zdecydowany(a) to aplikuj teraz

formularz rekrutacyjny

Jeżeli masz wątpliwości lub nie wiesz, czy to jest program dla Ciebie to... aplikuj!

Jeżeli tego nie zrobisz, nigdy nie poznasz odpowiedzi...

O co chodzi z tym całym SUGAR ME310?

SUAGR ME310 to cykliczny projekt opracowany i koordynowany przez SUGAR NETWORK bazujący na koncepcji pierwotnie wywodzącej się z Uniwersytetu Stanforda. W ramach SUGAR ME310 międzynarodowe zespoły studentów pracują nad wyzwaniami zgłoszonymi i sponsorowanymi przez partnerów biznesowych. Tematy mają charakter otwarty i często dotyczą wizji przyszłych produktów, usług lub rozwiązań o potencjale przełomowym dla danej dziedziny.

„Rdzeń pedagogiczny” programu SUGAR ME310 bazuje na tzw. Stanford Design Innovation Process, który w znacznej mierze zasilił kulturę przedsiębiorczości Doliny Krzemowej. W sercu tego procesu leży przekonanie o tym, że wprowadzenie innowacji wymaga dogłębnego zrozumienia potrzeb użytkowników oraz otoczenia. Cały proces jest zatem ukierunkowany na użytkownika, często wymaga wyjścia poza strefę komfortu typowych przyszłych inżynierów i rozwinięcia elementów miękkich. Idea procesu jest oparta na fundamentach metodyki myślenia projektowego (Design Thinking).

Każdy zespół projektowy będzie składał się ze studentów z dwóch różnych uczelni z sieci Sugar Network, która obecnie obejmuje około 30 czołowych uczelni z obu Ameryk, Azji, Australii oraz Europy. Wybrańcy będą pracować w środowisku międzynarodowym wzajemnie inspirując się i motywując do nieszablonowego myślenia i podejmowania wyzwań. Nad grupami studenckimi sprawuje opiekę kadra dydaktyczna złożona z przedstawicieli członków Sugar Network. Jej zadaniem jest dostarczenie studentom warsztatu, narzędzi, wiedzy, metod oraz wsparcie całego procesu projektowego.

Co się będzie dziać w ciągu 10 miesięcy?

Projekt trwa cały rok akademicki, w ramach którego studenci są zaangażowani pełno etatowo w jego realizację. W sercu metodyki leży również idea szybkiego prototypowania. Zgodnie z mottem: Fail early and fail often so you can succeed sooner, proces przewiduje realizację szeregu prototypów, począwszy od prototypów „niskiej rozdzielczości”, zrealizowanych za pomocą prostych materiałów codziennego użytku, poprzez prototypy typu Dark Horse, do prototypów funkcjonalnych. Cały proces kończy się prezentacją osiągnięć wszystkich zespołów i ich prototypów podczas SUGAR Global EXPO.

Na potrzeby projektu studenci otrzymują przestrzeń do pracy oraz przestrzeń warsztatową w gmachu CZIiTT PW (w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

W tej edycji planujemy (choć nie może zagwarantować, że wszystko dojdzie do skutku):

  • udział w SUGAR Global Kick Off meeting
  • wyjazd do zagranicznego partnera akademickiego, i wzajemnie odwiedzą nas studenci z uczelni partnerskiej (w zależności od aktulanej sytuacji epidemiologicznej)
  • udział w SUGAR Global EXPO

Zazwyczaj dzieje się więcej, ale to będziemy dozować w trakcie projektu...

Studenci mają pokrywane koszty transportu, hotelu oraz komunikacji oraz zarządzają budżetem dedykowanym do wytworzenie prototypu.

Jak wygląda rekrutacja?

Uwaga! Termin wypełniania formularzy został przedłużony do 6 października, a spotkanie indywidualne odbędą się w dniach 6-12 października.

Potem utworzymy zespoły i wtedy wszystko będzie wiadomo!

Nie ma jednego profilu osoby, którą poszukujemy. To zespół jako całość jest ważny. Osoby muszą uzupełniać się zarówno pod względem kompetencji, jak i cech charakteru. Dobrze, może jednak jest jeden wyznacznik idealnego kandydata – musisz umieć rozbudzić w sobie pasję do działania ;-).

REGULAMIN PROJEKTU ME310

 

Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Warto prześledzić stronę SUGAR, a na niej linki do mediów społecznościowych, a także stronę internetową Warsaw Design Factory. Dołączajcie do naszej grupy na Facebooku.

                                                                                                                             

Wasz Zespół ME310