Rekrutacja na kursy języka angielskiego dla nauczycieli akademickich PW w semestrze zimowym 2020

Rekrutacja na kursy języka angielskiego dla nauczycieli akademickich PW w semestrze zimowym 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych zdalnych kursach języka angielskiego dla nauczycieli akademickich PW, które odbędą się w semestrze zimowym 2020. Rekrutacja trwa do poniedziałku 5 października 2020 r. do godz. 12:00.

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych zdalnych kursach języka angielskiego dla nauczycieli akademickich, realizowanych w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W semestrze zimowym 2020 oferujemy Państwu semestralny zdalny kurs języka angielskiego – prowadzenie dydaktyki w języku obcym (60 godz. lek.) [PROGRAM] w terminach:

- grupa nr 1: poniedziałki i czwartki w godz. 14:15-15:45,

- grupa nr 2: wtorki w godz. 10:15-11:45 i czwartki w godz. 8:30-10:00,

- grupa nr 3: wtorki w godz. 16:15-17:45 i czwartki 14:15-15:45,

- grupa nr 4: wtorki i czwartki w godz. 10:15-11:45,

- grupa nr 5: wtorki i czwartki w godz. 12:15-13:45,

- grupa nr 6: wtorki w godz. 12:00-13:30 i środy w godz. 14:00-15:30.

[Wymogiem przystąpienia do kursu języka angielskiego w wymiarze 60 godz. jest biegłość językowa minimum na poziomie B2+. W związku z tym przed rozpoczęciem kursu, uczestnicy będą zobowiązani do przystąpienia do elektronicznego testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie. Zostaną uruchomione tylko wybrane grupy, do których zostanie zakwalifikowane co najmniej 8 osób]

 

Zgłoszenia na wyżej wymienione kursy językowe odbywają się poprzez wypełnienie do 5 października 2020 r. do godz. 12:00. formularza dostępnego pod wskazanym linkiem: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/174864?lang=pl. Po poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo automatyczne mailowe potwierdzenie przyjęcia Państwa zgłoszenia. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".

Pierwsze zajęcia planowane są w drugiej połowie października, tj. najwcześniej w tygodniu 19-23.10.2020 r. Wszystkie godziny kursu muszą być zrealizowane, dlatego zajęcia z początku semestru podlegają odpracowaniu w innych terminach. Forma odrabiania zajęć zostanie ustalona przez lektora i grupę na początku semestru. Kurs online będzie realizowany w czasie rzeczywistym (w godzinach zajęć uczestnicy łączą się z lektorem w formie wideokonferencji) np. na platformie MS Teams.  

Oferowane kursy dedykowane są nauczycielom akademickim wydziałów PW, które nie uczestniczyły w poprzednim projekcie „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Zaznaczamy, że nabyte w czasie kursów umiejętności należy wdrożyć na zajęciach ze studentami, zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie), a zajęcia te należy przeprowadzić do końca stycznia 2022 r.

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się odbyć do końca stycznia 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 71.