Szkolenia dla NA: Emisja głosu i dykcja stacjonarnie (wrzesień 2021)

Szkolenia dla NA: Emisja głosu i dykcja stacjonarnie (wrzesień 2021)

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych stacjonarnych szkoleniach z emisji głosu i dykcji dla nauczycieli akademickich PW, które odbędą się we wrześniu 2021 r. Rekrutacja podstawowa trwała do poniedziałku 30.08.2021 r. do godz. 9:00. 

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich PW (prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami I lub II stopnia) do udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

Szkolenia dla wszystkich wydziałów PW - Emisja głosu i dykcja (18 godz. lek.) [OPIS KURSU] w terminach:

- grupa 1: 6-8.09.2021 r. (poniedziałek-środa) w godz. 9:00-14:45,

- grupa 2: 9, 10, 13.09.2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) w godz. 9:00-14:45.

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/946538?lang=pl  
W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".

Szkolenia stacjonarne realizowane będą w budynku CZIiTT PW (ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa). 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Zaznaczamy, że nabyte w czasie kursów umiejętności należy wdrożyć na zajęciach ze studentami, zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie), a zajęcia te należy przeprowadzić do końca czerwca 2022 r.

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs. W przypadku pozostania wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 71.