Szkolenia dla NA: innowacyjne formy kształcenia, zarządzanie informacją (luty 2020)

Szkolenia dla NA: innowacyjne formy kształcenia, zarządzanie informacją (luty 2020)

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli akademickich PW, które odbędą się w lutym 2020 r. Rekrutacja trwa do 21.01.2020 r.

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich PW do udziału w kursach, realizowanych w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

W lutym 2020 r. oferujemy Państwu następujące szkolenia:

KURSY DLA NA Z WYBRANYCH WYDZIAŁÓW PW*:

1. Kurs z zakresu innowacyjnych form kształcenia (42 godz. lek.) [PROGRAM] w trybie intensywnym w terminie 3-7.02.2020 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 8:30-16:45 (podano orientacyjny zakres godzinowy, dokładne godziny kursu zostaną podane po zakończeniu rekrutacji),

2. Kurs z zakresu zarządzania informacją (16 godz. lekcyjnych) [PROGRAM] w terminie 6-7.02.2020 r. (czwartek-piątek) - 6.02.2020 r. w godz. 10:00-17:15 i 7.02.2020 r. w godz. 8:30-15:45.

Zgłoszenia na wyżej wymienione szkolenia odbywają się poprzez wypełnienie do 21 stycznia 2020 r. formularza dostępnego pod wskazanym linkiem: 
https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/732747?lang=pl. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".

*Kursy z zakresu umiejętności prezentacyjnych dedykowane są nauczycielom akademickim wszystkich wydziałów PW, pozostałe kursy wydziałom, które nie uczestniczyły w poprzednim projekcie „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Opis kursów jest dostępny tutaj. Zaznaczamy, że nabyte w czasie kursów umiejętności należy wdrożyć na zajęciach ze studentami, zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie), a zajęcia te należy przeprowadzić do końca stycznia 2022 r.

  

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się odbyć do końca stycznia 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa) oraz Gmachu Głównym PW (Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 71.