Szkolenie online: Ochrona praw własności intelektualnej

Szkolenie online: Ochrona praw własności intelektualnej

Serdecznie zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej na bezpłatne szkolenie realizowane w formie zdalnej nt. „Ochrony praw własności intelektualnej”. Szkolenie poprowadzą eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz pracownicy Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT PW.

Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w trzech terminach do wyboru: 22 kwietnia, 20 maja oraz 26 maja, w godzinach 10:00-15:30.

Harmonogram szkolenia

Link do zajęć, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w dniu poprzedzającym szkolenie na służbowy adres mailowy.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

  • stabilne łącze internetowe,
  • komputer lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji z dostępem do najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez załączony formularz zgłoszeniowy:

Data szkolenia Czas trwania rekrutacji Kwestionariusz
22 kwietnia 2021 do 20 kwietnia 2021 Link do ankiety
20 maja 2021 do 7 maja 2021 Link do ankiety
26 maja 2021 do 14 maja 2021 Link do ankiety

Regulamin rekrutacji

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do  wypełnienia  oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu Ochrony Własności Intelektualnej, CZIiTT PW, ul. Rektorska 4, pok.4.23. Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mail: komercjalizacja@pw.edu.pl
tel.: 22 234 71 59