Szkolenie online: Ochrona praw własności intelektualnej

Szkolenie online: Ochrona praw własności intelektualnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim przedwakacyjnym dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej, bezpłatnym szkoleniu dla pracowników Politechniki Warszawskiej, które ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie online z wykorzystaniem platformy szkoleniowej clickmeeting i odbędzie się w dniu  21 czerwca 2021 r., w godzinach 10.00-15.30. Szkolenie poprowadzą rzecznicy patentowi z JWP Rzecznicy Patentowi.

W celu rejestracji na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod linkiem: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/787345?lang=pl

Regulamin rekrutacji

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do  wypełnienia  oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu Ochrony Własności Intelektualnej, CZIiTT PW, ul. Rektorska 4, pok.4.23. Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mail: komercjalizacja@pw.edu.pl
tel.: 22 234 71 59