Zatrudnienie asystenta nauczyciela do programu UniStartApp

Zatrudnienie asystenta nauczyciela do programu UniStartApp

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko asystenta nauczyciela do programu UniStartApp realizowanego w ramach projektu "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca".

Opis stanowiska:

 • wspieranie prowadzących zespoły projektowe (nauczycieli akademickich) w prowadzeniu projektu, zwłaszcza od strony organizacyjnej, tj.:

-      organizacja pracy zespołów projektowych,

-      organizacja konsultacji z ekspertami zewnętrznymi,

-      wsparcie w realizacji programu od strony formalnej,

-      raportowanie postępów pracy zespołów projektowych kierownikowi programu edukacyjnego UniStartApp,

 • tworzenie materiałów promocyjnych, w tym m.in. treści na stronę internetową oraz portale społecznościowe, dotyczących programu UniStartApp.

 

Program UniStartApp, zadanie 36, realizowane jest w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr.: POWR. 03.05.00-00-Z306/17.

Warunki konieczne do spełnienia:

 • znajomość metody design thinking,
 • znajomość metodyki pracy projektowej i dydaktycznej w oparciu o problem (problem based learning),
 • status studenta/studentki lub absolwenta/absolwentki Politechniki Warszawskiej,
 • kandydat w chwili rekrutacji nie może być pracownikiem Politechniki Warszawskiej,
 • kandydat powinien być absolwentem jednego z programów edukacyjnych prowadzonych przez Zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX PW – międzynarodowych (Product Development Project (PdP), ME310, SQUAD) lub krajowych (Kreatywny Semestr Projektowy (KSP), UniStartApp).

 

Oczekiwania:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • otwartość i umiejętność pracy z ludźmi,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy (od 15 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.),
 • stawka godzinowa: 40 zł (brutto brutto),
 • przyjazne, nowoczesne środowisko pracy,
 • wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego,
 • odpowiedzialne zadania i możliwość nabycia doświadczenia w pracy interdyscyplinarnego zespołu.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania i oczekiwania, prosimy o przesłanie swojego CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) oraz niezbędnych zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział w projektach edukacyjnych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dnia 10.03.2020 r. na adres: robert.olszewski@pw.edu.pl (w temacie e-maila prosimy o adnotację: asystent nauczyciela – UniStartApp).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 12-13 marca 2020 r.