Opis szkolenia_Ansys na poziomie podstawowym

Zadanie 16 – Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu przygotowania geometrii i siatki oraz wprowadzenia do analiz przepływowych w oparciu o programy ANSYS.

Szkolenie jest na poziomie podstawowym.

Realizacja szkolenia planowana jest w formie zajęć stacjonarnych w trzech edycjach:

I grupa: 

 6, 7, 8 lipca 2022 r. w godz. 9:00 - 17:30;

II grupa: 

14, 15, 16 września 2022 r. w godz. 9:00 - 17:30;

III grupa:

15, 16, 22 października 2022 r. w godz. 9:00 - 17:30.

Kto może wziąć udział Studenci Politechniki Warszawskiej czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia.
Cel szkolenia Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie
wprowadzenia do komputerowych analiz przepływowych w oparciu o programy Ansysa (m.in. Ansys SCDM, ANSYS Meshing, Ansys Fluent).
Prowadzący Zostanie podany wkrótce
Czas trwania 30 godzin lekcyjnych
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Miejsce Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Zakres szkolenia

Szkolenie będzie uwzględniać, m.in:

1. Wprowadzenie do Ansys Space Claim Direct Modeler

2. Wprowadzenie do Ansys Meshing

3. Wprowadzenie do Fluent Meshing

4. Wprowadzenie do Ansys Fluent

5. Modelowanie turbulencji wprowadzenie

6. Wymiana ciepła w Ansys Fluent

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest tutaj.

Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

2. Udziału w przynajmniej 80% zajęć

3. Przystąpienia do testu na koniec szkolenia

4. Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.