Szkolenie MS-40364 Database Administration Fundamentals wraz z egzaminem MTA Exam 98-364

Zadanie 16 – Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

   
Opis szkolenia

Szkolenie pomagające w przygotowaniu do egzaminu Microsoft Technology Associate Exam 98-364. Szkolenie zawiera treść zgodną z Microsoft Official Academic Course dla tego egzaminu.

 

Po ukończeniu szkolenia student będzie:

 

 • Rozumiał kluczowe aspekty baz danych
 • Tworzył obiekty baz danych
 • Manipulował danymi
 • Rozumiał sposoby przechowywania danych w bazach MS
 • Administrował bazami danych

 

Realizacja szkolenia planowana jest w formie zajęć online w dwóch edycjach:

 

  I edycja:

weekendy w godz.: od 9.00 do 16:15 (Łącznie 32 h lekcyjne  +przerwy)

  21, 22, 28. listopada oraz 05 grudnia 2020r.

 

Certyfikowany egzamin MTA Exam (nr 98-364) odbędzie się 10 grudnia w formie stacjonarnej w CZIiTT PW ul. Rektorska 4. Godziny egzaminu zostaną ustalone na szkoleniu. Prosimy o zarezerwowanie czasu między 10:00 - 18:00

 

  II edycja:

weekendy w godz.: od 9.00 do 16:15 (Łącznie 32 h lekcyjne +przerwy)

  13-14 oraz 20-21 lutego 2021r.

 

Certyfikowany egzamin MTA Exam (nr 98-364) odbędzie się 3 marca 2021 r. w formie stacjonarnej w CZIiTT PW ul. Rektorska 4. Godziny egzaminu zostaną ustalone na szkoleniu. Prosimy o zarezerwowanie czasu między 10:00 - 18:00.

Kto może wziąć udział Studenci Politechniki Warszawskiej czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.
Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie systemu zarządzania bazą danych (SQL Server), a także przygotowanie studentów PW do uzyskania   pozytywnego wyniku z certyfikowanego egzaminu MTA Exam nr 98-364.
Prowadzący Zostanie podany wkrótce
Czas trwania 32 godziny lekcyjne
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Miejsce

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej przez MS Teams.

Część ćwiczeniowa będzie realizowana w dedykowanym środowisku laboratoryjnym, do którego dostęp będzie realizowany za pomocą zdalnego dostępu - w celu połączenia wymagane będzie uruchomienie aplikacji Windowsa – „Połączenie zdalnego pulpitu” (domyślnie występująca w systemie Windows) i wpisanie otrzymanego od Trenera adresu. Każdy z uczestników otrzyma dedykowany dostęp do swojego wydzielonego środowiska, podany przez Trenera w czasie rozpoczęcia zajęć. 

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia jest zgodny z wymaganiami certyfikowanego egzaminu   MTA Exam:

  Omówienie kluczowych aspektów baz danych

 • wprowadzenie do koncepcji baz danych
 • wprowadzenie do Data Manipulation Language (DML)
 • wprowadzenie do Data Definition Language (DDL)

 

  Tworzenie obiektów

 • definiowanie rodzajów danych
 • tworzenie i wykorzystanie tabel
 • tworzenie widoków
 • tworzenie procedur składanowych

 

  Manipulowanie danymi

 • wykorzystanie zapytań do wyboru danych
 • wykorzystanie zapytań do wstawiania danych
 • aktualizowanie danych i baz danych
 • kasowanie danych

 

  Sposoby przechowywania danych

 • standaryzacja baz danych
 • klucze podstawowe, klucze obce, klucze złożone
 • indeksy klastrowane i nieklastrowane

 

  Administracja bazami danych

 • ochrona danych
 • kopie zapasowe baz danych i ich odtwarzanie

 

  Utrwalenie wiedzy

 • powtórzenie materiału
 • test próbny
 • omówienie wyników

Więcej informacji na temat szczegółowego zakresu szkolenia certyfikowanego egzaminu MTA Exam 98-364, który pojawi się na szkoleniu, znajduje się na stronie  Microsoft.

 

Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

2. Udziału w przynajmniej 80% zajęć

3. Przystąpienia do certyfikowanego egzaminu MTA Exam 

4. Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.
Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają certyfikat Microsoft MTA.