Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji (druga edycja szkoleń - od 09.2020 r.)

Zadanie 44 – Kompetentny wykładowca

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji
Opis kursu Celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Warszawskiej poprzez rozwój specjalistycznych umiejętności prezentacyjnych w zakresie sztuki autoprezentacji i prowadzenia dyskusji.
Cel kursu Podniesienie kompetencji Nauczycieli akademickich w zakresie umiejętnego prezentowania informacji dużej liczbie słuchaczy
Prowadzący Krzysztof Prystupa (firma WIK Consulting)
Czas trwania

24 godzin lekcyjnych

(1 godzina lekcyjna = 45 minut)

Terminy kursów

Kurs zaplanowano dla 5 grup uczestników:

Grupa nr 1: 9-11.09.2020 r. w godz. 9:00-16:15

Grupa nr 2: 4.11.2020 r. (środa); 13.11.2020 r. (w piątek 13.11. zajęcia na PW zgodnie z planem zajęć ze środy); 18.11.2020 r. (środa) w godz. 9:00-16:15

Grupa nr 3: 15-17.02.2021 r. w godz. 9:00-16:15 (termin zmieniony) 

Grupa nr 4: 8.03.2021 r.; 15.03.2021 r.; 22.03.2021 r. w godz. 9:00-16:15 (poniedziałki)

Grupa nr 5: 21-23.06.2021 r. w godz. 9:00-16:15 (poniedziałek - środa)

Miejsce (kursy stacjonarne) Centrum Zarządzania innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Kursy online (w okresie trwania epidemii) Szkolenie realizowane online będzie wyglądało w taki sposób, że uczestnicy będą widzieli na swoim ekranie wykładowcę oraz aplikację MS Teams. Tak jak na zwykłym szkoleniu mogą Państwo zadać pytanie trenerowi.
Wykaz minimalnych wymagań technicznych przy realizacji szkolenia w trybie online

- stałe łącze internetowe oraz komputer wyposażony w kamerkę i mikrofon (dla efektywnego uczestnictwa w szkoleniu kamera i mikrofon muszą być włączone podczas szkolenia),

- komputer spełniający wymagania opisane na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app,

- miejsce, gdzie uczestnik będzie mógł wykonać ćwiczenia z wystąpień np. stojąc lub siedząc.

Program kursu Program
Zakres kursu

Minimalny zakres szkolenia:

1)            planowanie i projektowanie przebiegu prezentacji i wystąpienia publicznego,

2)            rozpoznawanie adresatów i dobór treści i formy prezentacji do adresatów wypowiedzi,

3)            komunikacja werbalna i niewerbalna podczas prezentacji i wystąpień publiczny,

4)           założenia erystyki,

5)           mocna i pozytywna pozycja w dyskusji: asertywność, perswazja, umiejętność uważnego słuchania,

6)           sztuka wywierania wpływu w dyskusji: elementy negocjacji w dyskutowaniu wyrażanie swoich oczekiwań, zadawanie pytań, przekonywanie, działanie na wyobraźnię, podawanie przykładów, konstrukcja wypowiedzi, dyskusja z jedną osobą, dyskusja z grupą,

7)            podstawowe elementy pracy z głosem,

8)           podstawowe błędy podczas prezentacji i wystąpień publicznych,

9)           studium przypadku – ćwiczenia i analiza wystąpień uczestników przed kamerą.

Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

  1. Udziału w przynajmniej 80% zajęć
  2. Przeprowadzenia zajęć ze studentami (po ukończeniu kursu) z wykorzystaniem zdobytych umiejętności. Zajęcia należy przeprowadzić jeszcze podczas trwania projektu.
  •  Spełnienie tego warunku należy udokumentować np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej, etc.

 

Przykładowa propozycja tekstu do umieszczenia np. w sylabusie:

„Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych”

Dokument wydawany po zakończeniu kursu Uczestnicy, którzy udokumentują spełnienie powyższych wymagań otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.