Techniki programowania oraz przetwarzania i wizualizacji danych w Matlabie

Projekt pn. NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Zadanie 16 – Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

   
Opis szkolenia

Szkolenie pt.: „Techniki programowania oraz przetwarzania i wizualizacji danych w Matlabie” przeznaczone jest dla przyszłych analityków danych i osób, które chcą nauczyć się jak zautomatyzować przetwarzanie, analizę i wizualizację danych z różnych źródeł. Podczas szkolenia zostanie pokazane również, jak wykorzystać funkcjonalność oprogramowania MATLAB w celu napisania wydajnego, niezawodnego i dobrze zorganizowanego kodu. Omawiane koncepcje stanowić będą podstawę do pisania pełnych aplikacji, opracowywania algorytmów i rozszerzania wbudowanych funkcji MATLAB’a.

Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym, uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętności pracy w MATLABie. 

Realizacja szkolenia planowana jest w formie zajęć stacjonarnych w dwóch edycjach.

Kto może wziąć udział Studenci Politechniki Warszawskiej czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.
Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie wykorzystania programu Matlab na poziomie zaawansowanym.
Prowadzący Zostanie podany wkrótce
Czas trwania 24 godziny lekcyjne + 75 minut przerw w ciągu dnia szkoleniowego.
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Miejsce Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Zakres szkolenia

Minimalny zakres szkolenia obejmuje:

 1. metody importu danych,
 2. techniki organizacji danych,
 3. zaawansowana wizualizacja danych,
 4. sposoby automatyzacji pracy,
 5. techniki eksportu danych,
 6. wykorzystanie narzędzi środowiska MATLAB do rozwijania aplikacji,
 7. weryfikacja poprawności działania kodu,
 8. tworzenie aplikacji odpornych na błędy,
 9. techniki strukturyzacji danych,
 10. techniki strukturyzacji kodu,
 11. poprawa wydajności działania kodu,
 12. tworzenie Toolboxów.
Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

2. Udziału w przynajmniej 80% zajęć

3. Przystąpienia do testu sprawdzającego pod koniec szkolenia.

4. Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia oraz przekazania danych osobowych wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika projektu.

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.