Tworzenie interaktywnych aplikacji w MATLABie (MLAP)

Projekt pn. NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Zadanie 16 – Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

 
Opis szkolenia

Szkolenie „Tworzenie interaktywnych aplikacji w MATLABie" (MLAP) pokazuje jak stworzyć interaktywny interfejs użytkownika w środowisku MATLAB®.

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników, którzy znają już MATLABa lub przeszli kurs podstawowy - Wprowadzenie do Programu MATLAB (MLBE). Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w programowaniu interfejsów graficznych.

Ponadto zalecane jest aby przed szkoleniem przejść kurs online MATLAB onramp:

https://matlabacademy.mathworks.com/details/matlab-onramp/gettingstarted

Kurs dostępny jest po zalogowaniu na mathworks.com (konto utworzone przy pomocy adresu email w domenie uczelni pw.edu.pl). Trwa ok. 2 godzin.

Realizacja szkolenia planowana jest w formie zajęć stacjonarnych w dwóch edycjach:

I grupa: 05.03.2023

II grupa: 19.03.2023

Szkolenia realizowane będą w godz. 9:00-16:30

Kto może wziąć udział Studenci Politechniki Warszawskiej czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.
Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie wykorzystania programu Matlab.
Prowadzący

I grupa: p. Adam Pietrzyk

II grupa: p. Konrad Kolski

Czas trwania

1 dzień

8 godzin lekcyjnych + 75 minut przerw w ciągu dnia szkoleniowego.
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)

Miejsce

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

sala nr 1.07 na I piętrze

Zakres szkolenia

Minimalny zakres szkolenia obejmuje:

1) rozmieszczanie aplikacji w środowisku App Designer,
2) tworzenie funkcji wywołania zwrotnego dla komponentów interaktywnych,
3) tworzenie i aktualizowanie obiektów graficznych w aplikacjach,
4) tworzenie elementów aplikacji odpowiadających na zachowanie użytkowników,
5) tworzenie aplikacji z wieloma oknami

Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

2. Udziału w przynajmniej 80% zajęć

3. Przystąpienia do testu sprawdzającego pod koniec szkolenia.

4. Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia oraz przekazania danych osobowych wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika projektu.

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.