Aktualności

Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zapraszają na warsztaty "Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej".

„Przygotowanie kadry kierowniczej do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0”

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza w maju br. na dwa trzydniowe szkolenia wyjazdowe „Przygotowanie kadry kierowniczej do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0”.

Warsztaty w zakresie własności intelektualnej do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia w zakresie własności intelektualnej do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Termin: 4 kwietnia 2019 r., godz. 12:00–14:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

„Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych”

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych”

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Termin: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11:00–15:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Assessment Center w rekrutacji (warsztaty / Projektor Kariery)

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz MicroStrategy zapraszają na warsztaty "Assessment Center w rekrutacji".

CV online i reputacja offline – pożądany kandydat w dobie LinkedIn-a (warsztaty / Projektor Kariery)

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Forum Młodych LEWIATAN zapraszają na warsztaty "CV online i reputacja offline – jak być pożądanym kandydatem w dobie LinkedIn-a?".

Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW

Dział ds. Szkoleń PW serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obszaru dotyczącego kompetencji zarządczych, realizowanych w ramach zadania 48 - Kompetentny Lider, projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

COP PW zaprasza na szkolenie „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)”

Prowadzący szkolenie: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 19 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Przedłużona rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich

Nauczycieli akademickich PW zapraszamy na kurs języka angielskiego i kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia. Przedłużona rekrutacja trwa do 24.02.2019 r.

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej PW - 2. edycja

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych z obszaru dotyczącego kompetencji zarządczych.

Szkolenie z zakresu technik redukcji stresu

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie „„Techniki redukcji stresu, profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego”, które poprowadzi pan Wiktor Siegel  z firmy EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel sp.j.

Od pomysłu do projektu biznesowego – preinkubacja dla studentów Politechniki Warszawskiej Inkubator Innowacyjności PW

Do programu preinkubacyjnego zapraszamy studentów Politechniki Warszawskiej, którzy mają pomysł na usługę lub produkt i chcą nad nim popracować. Proponujemy Wam udział w kursie pozwalającym na weryfikację założeń pomysłu biznesowego.

Rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich PW w semestrze letnim 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli akademickich PW, które odbędą się w semestrze letnim. Rekrutacja trwa do 19.02.2019 r.

Jaki jestem? Czego chcę? - warsztat samopoznania i analizy celów zawodowych (Projektor Kariery)

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznasz swoje mocne strony, zasoby, pomocne przy podejmowaniu decyzji zawodowych oraz przeanalizujesz swoje cele przy użyciu konkretnych narzędzi doradczych i coachingowych.

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne - warsztaty (Projektor Kariery)

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na praktyczne warsztaty "Profesjonalne dokumenty aplikacyjne, czyli co pisać i jak pisać, by zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną" , w trakcie których uczestnicy poznają techniki tworzenia profesjonalnego CV i listu motywacyjnego oraz będą mieli możliwość uzyskania cennych wskazówek od doradców kariery.

Rekrutacja do UniStartApp!

Co to znaczy, że przyszłość jest nieopisana?

Czy można stworzyć narzędzia i rozwiązania, które pozwolą przewidzieć to, co odległe?

Jakich kompetencji potrzeba, by odnaleźć się w świecie przyszłości, w dobie IoT?

Czy warto być T-shapem?

rekrutujeMY: Kreatywny Semestr Projektowy - od kreatywności po TRIZ

Ruszyły zapisy na kurs, w ramach którego będziecie mieli okazję sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności w zakresie współpracy interdyscyplinarnej ze studentami z innych wydziałów, wspólnie realizując projekt.

Uwaga studenci Wydziału Transportu ostatnich czterech semestrów stopnia pierwszego i drugiego!

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejny cykl szkoleń miękkich (semestr letni) z zakresu przedsiębiorczości. Szkolenia są prowadzone w ramach projektu NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca.

Rekrutacja na kursy języka angielskiego dla studentów

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w kursach skierowanych do studentów zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego.

Dofinansowanie na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). PW otrzyma prawie 36 mln zł dofinansowania na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.

Rekrutacja na kurs "Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji" dla nauczycieli akademickich PW

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie umiejętności prezentacyjnych pn. "Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji". Kurs jest dedykowany wszystkim nauczycielom akademickim pracującym na  PW.

Rekrutacja na 60 h kurs języka angielskiego dla nauczycieli z terenu południowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim. Zajęcia będą prowadzone na terenie kampusu południowego, dlatego kurs jest dedykowany nauczycielom akademickim pracującym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Szkolenie z zakresu zarządzania projektem i kierowania zespołem projektowym

Dział ds. Szkoleń serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie „Zarzadzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym”, które poprowadzi pan Marcin Jackowski ekspert z firmy Inprogress.
Szkolenie realizowane jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” w projekcie  „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane jest do kadry zarządczej Politechniki Warszawskiej.

Dział ds. Szkoleń PW organizuje pierwszą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych AKADEMIA MENADŻERA

ADRESACI PROGRAMU

Studia podyplomowe są skierowane do kadry kierowniczej Administracji Centralnej PW zajmującej stanowiska związane z zarządzaniem zespołem.